मराठी बायबल - Marathi Holy Bible

मराठी भाषेत पवित्र बायबल पासून एक पुस्तक निवडा