Kitaabka Quduuska Ah

Somali Bible

Ka dooro buuga ee afka-somaliga:


Axdigii Hore - O.T.

Axdiga Cusub - N.T.