Biblia Takatifu - Swahili Bible

Kuchagua kitabu cha Biblia Takatifu ya Kiswahili


Agano la kale - O.T.

Agano Jipya - N.T.