Bibliya

Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog


Lumang Tipan - Old Testament

Bagong Tipan - New Testament