Kitap

Turkish Bible [1989]

Türkçe olarak Kutsal Kitap okumak için bir incil kitap seçin


Eski Antlaşma - O.T.

Yeni Antlaşma -N.T.