Beskerming

  • En doen my insettinge en onderhou my verordeninge en doen dit, dat julle veilig kan woon in die land. Levitikus 25:18
  • Die beminde van die HERE—hy sal veilig by Hom woon; Hy beskerm hom die hele dag en woon tussen sy berghange. Deuteronomium 33:12
  • Laat dit U dan nou behaag en seën die huis van u kneg, sodat dit vir ewig voor u aangesig kan wees; want U, Here HERE, het dit gespreek, en deur u seën sal die huis van u kneg vir ewig geseënd wees. 2 Samuel 7:29
  • en die HERE het Dawid die oorwinning gegee oral waar hy getrek het. 2 Samuel 8:6
  • En Ek was met jou oral waar jy gegaan het, en het al jou vyande uitgeroei voor jou uit; en Ek sal vir jou ‘n naam maak soos die naam van die grotes wat op die aarde is; 1 Kronieke 17:8
  • Want die koning vertrou op die HERE, en deur die goedertierenheid van die Allerhoogste sal hy nie wankel nie.U hand sal al u vyande vind; u regterhand sal u haters vind.U sal hulle maak soos ‘n vurige oond as U verskyn; die HERE sal hulle verslind in sy toorn, en vuur sal hulle verteer. Psalms 21:7-9
  • Maar die koning sal bly wees in God; elkeen wat by Hom sweer, sal hom beroem; want die mond van die leuensprekers sal gestop word. Psalms 63:11
  • Daar sal Ek vir Dawid ‘n horing laat uitspruit; Ek het vir my gesalfde ‘n lamp toeberei.Ek sal sy vyande met skaamte beklee, maar op hom sal sy kroon skitter. Psalms 132:17, 18
  • U wat aan konings die oorwinning gee, wat u kneg Dawid ontruk aan die gevaarlike swaard. Psalms 144:10